+
Artykuły

Pangram samoreferencyjny

Pangram samoreferencyjny

Samo-referencyjny pangram to fraza, która liczy każdą z liter, które ją tworzą.

Ten pangram ma? a, jeden b, piętnaście c, jedenaście d? e, jeden f, dwa g, dwa h? ja, jeden j, jeden k, jeden l, dwa
m, szesnaście n, jeden ñ ,? lub, dwa p, dwa q, pięć r, czternaście s, sześć t,? u, v, w, x, dwa y i z.
<Jakie liczby (wyrażone literami) należy wstawić zamiast pytań, aby zdanie było prawdziwe?

Rozwiązanie

Ten schemat ma szesnaście a, jeden b, piętnaście c, jedenaście d, osiemnaście e, jeden f, dwa g, dwa h, trzynaście i, jeden j, jeden k, jeden l, dwa m, szesnaście n, jeden ñ, czternaście lub , dwa p, dwa q, pięć r, czternaście s, sześć t, dwanaście u, jeden v, jeden w, jeden x, dwa yy jeden z.


Wideo: Pangram Program in Java. Pangram Problem Solution. Interview Questions on Pangram. ABC (Styczeń 2021).